คู่มือผู้ดูแลระบบ

พื้นฐาน 


4) ชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ดูแลระบบทั่วประเทศ : https://plus.google.com/u/0/communities/101050760273688778295

5) ปรึกษาบริษัทดอทอะไรจำกัด ได้ที่ 02-105-4134 กด 2 หรือ [email protected] 
    โดยแนะนำว่าต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือได้ที่ www.bit.ly/thai-edu

ระดับสูง - Advance สามารถดูได้จากลิสต์รายการดังต่อไปนี้ 
Showing 4 items
แอพพลิเคชันหัวข้อLinkโดย
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
แอพพลิเคชันหัวข้อLinkโดย
Apps Script วิธีการติดตั้งและใช้งาน Google Classroom Manager https://youtu.be/xSo8OHm0S0c อ.คณกรณ์ หอศิริธรรม ม.สงขลานครินทร์ 
คู่มือ - Admin การจับคู่เว็บไซต์ http://dlit.suratham.ac.th/kar-cab-khu-sit ครูสวรรค์ ดวงมณี 
คู่มือ - Admin คู่มือ Google Admin Console https://drive.google.com/file/d/0B-tjBpIyM9BnbXB3TjBJemRrME0/view?usp=sharing ครูสวรรค์ ดวงมณี 
คู่มือ - Admin วิธีเปลี่ยน Status ใน Google Classroom จาก Student เป็น Teacher https://youtu.be/TfDVG68YpDo คุณศุภชัย ศศิกนก 
Showing 4 items
Comments