คำถามที่พบบ่อย-FAQs


ผู้ดูแลระบบ

1) ทำไมสร้าง User ได้แค่  10 user เอง 

ตอบ เพราะว่าหลังจากที่ติดตั้ง Google Apps for Education เสร็จ ทางแอดมินจะต้องทำการแจ้งไปยัง Google ว่าต้องการขออัพเกรด Google Apps นี้ให้เป็น Google Apps for Education โดยผ่านช่องทางทางนี้ 


โดยสามารถขอจำนวน User ที่ต้องการ (Number of user accounts required ) ไว้ได้เลย 

2) หากอนาคตมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น เราจะสามารถขอเพิ่มจำนวน User ได้อย่างไร 

ตอบ ทางแอดมินสามารถไปที่ Admin.google.com แล้วให้ไปเลือกที่เมนู "สนับสนุน" กดรับ Pin Code และติดต่อไปยัง Google Support โดยการโทรศัพท์

หรือ เลือกที่ Email ได้เลย โดยสามารถเขียนอีเมล์ไปเพื่อขอเพิ่ม User จะมีทางฝ่ายสนับสนุนของทาง Google Apps ติดต่อกลับมาหาเราที่อีเมล์ที่เราให้ไป


3) ทำไมไม่สามารถรับเมล์ได้ 

- อาจจะยังไม่ได้แก้ MX Record ให้ตรงตามนี้ 

- DNS อาจจะล่ม 

Comments