เริ่มต้นง่าย ๆ กับเครื่องมือที่คุ้นเคย

ห้องเรียนที่นักเรียนมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้
นัดประชุมแบบวีดีโอกันทั้งห้องเรียน

กระดานไวท์บอร์ด สำหรับการระดมความคิดออนไลน์

และเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ และ การทำงานร่วมกัน

แนวทางการออกแบบกิจกรรมด้วยแอปอื่นๆ

ต้องการติดตั้ง G Suite for Education

  1. สถาบันการศึกษาสามารถติดตั้ง G Suite for Education ด้วยตนเองได้ โดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเป็นผู้ติดตั้ง โดยเริ่มต้นที่ขั้นตอน https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=th

  2. สถาบันการศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือที่แบบฟอร์มนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับไป

https://forms.gle/5Y78JiTZh2xx9ZNc7

  1. ติดต่อกลุ่ม Community เพื่อสอบถาม หรือ เข้าฟังเสวนาต่างๆ

https://www.facebook.com/groups/gegconnect/